En historisk beskrivning av Näske, Katarina Straschmann, 2006.           

Startsida - Interbook