Medlemsavgifterna är en viktig finansieringskälla för Näske bygårdsförenings verksamhet.

Vi jobbar ideellt för att skapa en god bykänsla i Näske med omnejd.

Näskedagen, pubkvällar, pingis, julbord, midsommarfirande samt en massa olika event är exempel på saker vi anordnar.

Du får också ordentlig rabatt på hyresavgiften om du vill anordna något, om du är medlem.

På de andra flikarna kan du se vad det kostar och hur du kan betala. Du kan också fylla i dina kontaktuppgifter. Det kan ju vara adressändringar också, så om du fyller i, gör du det enklare för oss att hålla ett uppdaterat medlemsregister.


§4. MEDLEMMAR
Till medlem kan antas person med intresse för föreningens ändamål och syfte.