Hyror Näske bygård Gäller från och med 20220510

Lägenheten 
Längd på hyra max: 14 dagar 
Priser 1-2 personer 500 kr fler än 2, 750 kr.
Under 15år räknas ej, egna lakan, städa själv.

Nedre våningen
Hela salen 1500kr, medlem 500kr.  Barnkalas 250kr, medlem 75kr. 
Företag 2000kr 
Timpris 250kr, medlem 150kr. 

En extra hyra utgår för projektorn 100kr.

OBS: Medlemsrabatten gäller endast för de som varit medlem i minst 1 år

Styrelsen Näske bygårdsförening